Op zoek naar meer en betere natuur?

Vzw Het Ministerie voor Natuur heeft de ideeën om van tuinen, bedrijventerreinen en steden bondgenoten van de natuur te maken. En we kunnen die (helpen) uitvoeren ook.

flowers
Maai Mei Niet was een succes: 5 miljoen bijen eten gegeven door niets te doen

De eerste editie van Maai Mei Niet was een succes. 5 miljoen bijen konden elke dag eten dankzij de ongemaaide gazons van duizenden Vlamingen en 60 steden en gemeenten. 72 procent van de deelnemers zag meer leven in haar/zijn tuin. 92 procent zal ook in de toekomst minder maaien.

Lees dit artikel

Ons aanbod

Tijdelijke natuur

Tijdelijke natuur is een oplossing voor gronden die zijn aangekocht voor industriële ontwikkeling, ontginning, woningbouw… en nog een tijd onbenut blijven.

Stadsnatuur

De stad wordt onderschat als ecosysteem op zich én als link tussen andere biotopen zoals het platteland of natuurgebieden.

Lees meer

Over ons

We zijn radicaal in onze missie en pragmatisch in de uitvoering ervan
Krisztina papp ND5z J Ax K Rqo

Realisaties

Maai Mei Niet: hoe Het Ministerie voor Natuur mee België bestoof

Met Maai Mei Niet wisten Het Ministerie voor Natuur, Knack, Bond Beter Leefmilieu, Velt en KU Leuven/MijnTuinLab België te bestuiven.

Meer hierover Bekijk al onze realisaties

Realisaties

Van Belleghemdreef in Marke

De lindes in deze historische lindendreef uit de 14e eeuw, tussen de kerk en een oude hoeve, waren ziek geworden. Een oud zeer was de oorzaak: de plantvakken van de bomen werden niet gerespecteerd.

Meer hierover Bekijk al onze realisaties

Realisaties

Ontwikkeling bijenhotel

We werken aan een modulair bijenhotel, waarvan er al een eerste model is gebouwd. U kunt dus zelf kiezen hoe groot en luxueus uw bijenhotel wordt en met welke materialen het wordt opgevuld.

Meer hierover Bekijk al onze realisaties

Realisaties

Heraanleg trekweg Oudenaarde

Vzw Het Ministerie voor Natuur stelde een plan op om ecologische winst te scoren bij de heraanleg van de Trekweg, ook al moeten er jammer genoeg twee bomenrijen sneuvelen.

Meer hierover Bekijk al onze realisaties

Realisaties

Tijdelijke natuur en bloemenstrook De Pinte

Op een projectgrond aan de E17 zaaiden we bloemenstroken met inheemse planten in langs de snelweg en de toegangsweg. Die zijn een schuilplaats voor insecten, kleine dieren en akkervogels – beestjes die het zwaar te verduren hebben.

Meer hierover Bekijk al onze realisaties

Realisaties

Bedrijfsgroen COBATIM

In plaats van een verloren perceel tussen de openbare weg en het industriegebouw om te vormen tot parking koos de eigenaar ervoor om het in te richten met duurzaam groen. Een man naar ons hart!

Meer hierover Bekijk al onze realisaties

Realisaties

Groenschermen voor Maarkedal

Zoals brede groenstroken met bomengroepen, kleurrijke onderbeplanting en een kruidlaag. En, belangrijk: een goede beschrijving van het beheer. Het groen in deze gebieden is even belangrijk als de economische factor.

Meer hierover Bekijk al onze realisaties

Realisaties

Aankoop en beheer verloren perceel in Rekkem LAR

Vzw Het Ministerie voor Natuur investeert zelf ook. In Rekkem kochten we 1500 vierkante meter verwilderde landbouwgrond aan, gelegen tussen industriegebouwen en enkele woningen.

Meer hierover Bekijk al onze realisaties
© all rights reserved - BE0729.887.782