Ons aanbod

Meer biodiversiteit

De samenleving is geen probleem, ze is een kans

Het Ministerie voor Natuur begeleidt burgers, bedrijven en organisaties om meer en betere natuur te realiseren. Tuinen en bedrijfsterreinen worden onderschat als ecosysteem op zich én als link tussen andere biotopen zoals het platteland of natuurgebieden. Vossen, slechtvalken, een zeldzame plant zoals het hazenpootje: ze vinden hun weg naar onze woonkernen, en leven er samen met het bijzondere specimen genaamd de mens.

Meer en betere natuur creëer en versterk je met het blauw-groene netwerk: water en vegetatie. De beste wapens in de strijd tegen de opwarming van onze steden en industriezones, waar het door het hitte-eilandeffect tot 4 graden warmer kan worden dan daarbuiten. Het verschil tussen een aangename 26 graden en een ongenadige 30 graden.

Het Ministerie voor Natuur wil iedereen helpen die zij of haar terreinen en tuinen ecologisch en natuurlijk wil inrichten. We bespreken de noden waaraan uw tuin of perceel moet voldoen en nemen die mee in het ontwerp.

IMG 3972

Klimaatrobuust groen is meestal goedkoper en altijd beter voor de biodiversiteit:

  • De juiste bomen op de juiste manier en op de juiste plek planten
  • Groene open ruimte creëren, van wilde bloemenweides tot pluktuinen
  • Gevels omvormen tot geveltuinen
  • Bedrijfstuinen slimmer beheren: kosten besparen, levenskwaliteit scoren
  • Ontharden, ontharden, ontharden en maak verharding waterdoorlatend!
Een groene stedelijke woning

Natuurinclusief ontwerpen

Ontwerpen met de natuur

Goed begonnen is half gewonnen. Door van bij de eerste bouwplannen ook na te denken over hoe u de biodiversiteit kan ondersteunen, kunt u flink wat ecologische winst scoren.

Ingebouwde nestplaatsen, waterdoorlatende verharding, klimplanten, een groendak, waterinsijpeling in de tuin, duurzame bouwmaterialen… Van hele kleine ingrepen tot een fundamenteel andere kijk op bouwen en beleven: natuurinclusief ontwerpen integreert uw gebouwen en percelen met in een groene omgeving.

Dat is goed voor de natuur, want uw terreinen kunnen zo de verbinding zijn tussen natuurgebied en stadsnatuur. En het is goed voor het welzijn van de bewoners en werknemers.


Het Ministerie voor Natuur
staat in voor het natuurinclusief ontwerpen en inrichten van particuliere- en bedrijfstuinen, pluktuinen, bloemrijk grasland, (eetbare) bosranden en tijdelijke natuur.

3 EM3 Ihx1uxp UJS6 Va9h Ym l c Rh BI9y JRKQ Xfu3l Tmp Re3 S Cjlh H Ejt Xx Pr BCZ Mv2b5 B8w X Jtct1 E Wz89a Qz Qircre Xcre VTKE5dce L Fq8g UO7tb Tzz Fkcf U Xy KK Ev As5n J Ke J

Voor particulieren

Uw tuin succesvol waardevol inrichten? Dat kunnen wij! Het Ministerie voor Natuur heeft de kennis en expertise in huis om het ecologisch potentieel van uw tuin ten volle te gaan benutten. En dat is nodig! Nooit stond de natuur zo onder druk en daarom is het belang van onze tuinen niet te onderschatten. De ecologische inrichting van een tuin vraagt kennis van planten en dieren en de relatie tussen die beide, dit begrijpen is werk voor experten en die hebben we in huis.

Waar mogelijk creëren we waterpartijen, één van de belangrijkste elementen in een ecologische tuin! Dit kan een natuurlijke vijver zijn of een echte poel met moeraszone en een wadi. Bomen, struiken, bloemrijk grasland, een boomgaard, … Alles met een beplantingsplan op maat van de omgeving. Enkel zo creëren we ecologische meerwaarde en versterken we de lokale ecosystemen. Uw tuin is een landschapselementen, een stapsteen tussen natuurgebieden en maakt zo volwaardig deel uit van de natuur.

Het Ministerie voor Natuur kan u begeleiden bij het ontwerp tot bij de aanleg en het beheer van uw tuin. We werken enkel samen met architecten en aannemers die onze principes begrijpen en toepassen. Om gegarandeerd tot een goed resultaat te komen volgen we steeds ons stappenplan. Contacteer ons voor een offerte op maat voor het ontwerp en de aanleg van uw tuin.


Voor bedrijven en projectontwikkelaars

Bedrijven

Rond de bedrijven ligt een enorm onbenut potentieel voor de natuur. Steeds meer bedrijven willen een rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit. Maar hoe? Ecologische inrichting is veel complexer dan zomaar meer bloemen en een bijenhotel voorzien. Het is een veelvoud van maatregelen die zorgen voor een op zichzelf berustend ecosysteem waarin planten en dieren het naar hun zin hebben. Het Ministerie voor Natuur heeft de experts in huis om die kansenanalyse te maken. We nemen geen halve maatregelen die achteraf niet blijken te werken, maar gaan doordacht te werk. We nemen de tijd voor een audit van uw percelen en de omgeving er rond.

Ecologische inrichting en beheren van uw terreinen en projectlocaties is meestal goedkoper dan de klassieke inrichting zoals we ze kennen, maar er is wel meer expertise nodig om dit op een goede manier te gaan aanleggen en beheren. Daarom werken we enkel samen met collega aannemers waarvan we weten dat ze de knepen van het vak kennen. Voor het beheer werken we graag samen met lokale maatwerkbedrijven die we begeleiden waar nodig. Jaar na jaar volgen we op hoe de terreinen evolueren en moeten beheerplannen worden aangepast.

Projectontwikkelaars

Nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen zijn kansen om het meteen goed te doen! Bij dergelijke projecten komt zeer veel kijken en de komende jaren zal de ecologische inrichting van dis projecten alsmaar belangrijker worden. Het Ministerie voor Natuur kan van bij het begin van zo’n project uw partner zijn en wijst u op de kansen die voor het grijpen liggen. Wij kunnen bijstaan in het opmerken en bestrijden van invasieve exoten, het behouden en integreren van reeds aanwezige waardevolle elementen, het ten volle benutten van de waterhuishouding en het creëren van nieuwe natuur in uw bouwproject.

Tijdelijke natuur

Tijdelijke natuur is een door het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos uitgewerkte oplossing voor gronden die zijn aangekocht voor industriële ontwikkeling, ontginning, woningbouw… en nog een tijd onbenut blijven.

Ondernemers hebben soms schrik dat hun plannen vertraging zullen oplopen wanneer er zich beschermde planten of dieren vestigen op hun terreinen. Daardoor investeren ze soms geld en energie in maatregelen die slecht zijn voor de natuur.

Dat is dubbel verlies. Tijdelijke natuur buigt dat om naar dubbele winst.

Vooraleer op zo’n terrein aan natuurontwikkeling wordt gedaan, wordt ook vastgelegd dat die later zal verdwijnen. Dat geeft zekerheid aan ondernemers dat hun project niet zal worden vertraagd.

De winst voor de natuur is ook groot. Het geeft een tijdelijke boost aan lokale biodiversiteit en maakt van braakliggende terreinen stapstenen tussen natuurgebieden. Eventueel komen er tijdelijke paden voor fietsers en wandelaars.

Tijdelijke natuur kan het verschil betekenen tussen het lokaal uitsterven of het lokaal overleven van planten en dieren. Door tijdelijke natuur met kennis van zaken te ontwikkelen, vermijd je de zogenaamde ‘ecologische val’. Denk aan bloemenweides die te vroeg worden gemaaid. Dat is, hoewel vaak net het tegendeel werd beoogd, desastreus voor insecten.

Het Ministerie voor Natuur neemt u de administratieve last uit handen om het attest tijdelijke natuur aan te vragen en richt voor u die tijdelijke natuur in.

Voor steden en gemeenten

Duurzaam groen

Duurzaam groen is de nieuwe norm, met Het Ministerie voor Natuur brengen we inheemse vegetatie terug in het straatbeeld. Wij geven advies over welk type beplanting de meest duurzame keuze is voor bepaalde locaties en houden daarbij rekening met de beheerkosten.


We maken een grondige evaluatie van de straat, het park of de tuin die u onder handen wil nemen en bepalen de beplanting. We kunnen u ondersteunen van bij het ontwerp tot uitvoering en beheer.

© all rights reserved - BE0729.887.782