Mois 5

Mei - Maai Mei Niet

Maai je gras niet en doe mee aan de oproep van Maai Mei Niet.

Onze tuinen zijn de plek bij uitstek om beter te leren samenleven met wilde dieren. Tuinen maken minstens tien procent uit van de totale oppervlakte van Vlaanderen en wilde dieren leven er dicht bij de mens. Binnen een context waarin diverse processen zoals verstedelijking, klimaatverandering, vermesting, pesticiden, stikstof enzovoort een negatieve impact hebben op de natuur kunnen tuinen met een andere inrichting een cruciale ‘stapsteen’ of leefgebied vormen voor de fauna. Op hun beurt dragen die tuinen ook bij tot het welbevinden en de gezondheid van mensen.

Er bestaan tal van oplossingen om je tuin faunavriendelijk in te richten, zoals minder verharden, struiken en hagen planten, nestkasten ophangen ... Je gazon anders gaan maaien is een eerste belangrijke stap. In de eerste plaats zal een gezond grasperk tot wel tien keer meer voedsel bieden: het trekt bestuivers zoals bijen en vlinders en andere insecten aan die op hun beurt gesmaakt worden door vogels (vooral de jongen in de lente) en egels. Maar er bloeien ook wilde grassen en bloemen waarvan de zaden geliefd zijn bij tal van vogels. Denk maar aan graszaden voor tal van zaadeters (vink, putter, huismus, …) . Naast voedsel biedt een gezond gazon ook beschutting, water(buffering) en verkoeling aan tal van wilde dieren. Op langere termijn zorgt het bovendien voor CO2-opslag en luchtzuivering.


© all rights reserved - BE0729.887.782