Gazon omzetten naar bloemrijk grasland kan op verschillende manieren. Je kan het gras verwijderen en de bodem inzaaien met een bloemrijk graslandmengsel maar je kan ook gewoon anders en minder gaan maaien. Anders gaan maaien is minder arbeidsintensief en het is ook de meest duurzame manier om tot een bloemrijk grasland te komen. Afhankelijk van de voedselrijkdom van de bodem maai je 1 tot 5 keer per jaar. Hoe rijker de bodem hoe meer je in het begin moet gaan maaien, de meeste bloemen hebben de voorkeur aan een iets voedselarmere bodem. Veel bloemen komen vanzelf aanwaaien of zijn al in de bodem aanwezig maar kregen voorheen gewoon niet de kans om te gaan bloeien. De bodem verschralen is een geduldig werk, het kan jaren duren om tot een bloemrijk resultaat te komen. Wie ongeduldig is kan na enkele jaren zelf zaden of planten inbrengen in het grasland, die koop je best bij gespecialiseerde kwekers. Dit zijn onze aanraders:1. DAGKOEKOEKSBLOEM

Normale tuingrond, in grasland en aan de rand van het struikgewas. Zon, lichte schaduw. 30/90cm2. BLAASSILENE

Graslanden en pioniersvegetatie, licht verstoorde grond. Zon. 30/60cm3. BEEMDKROON

Niet op al te voedselrijke bodems. Zon, lichte schaduw. 15/60cm4. GEWONE MARGRIET

Zeer algemene soort, sterke plant. Zon, lichte schaduw. 30/60cm5. KIEVITSBLOEM

Ideaal op vochtige bodems maar kan het lang volhouden op normale tuingrond. Bloembol. Zon, halfschaduw. 50/50cm Uitgestorven in het wild in België6. GELE OF PAARSE MORGENSTER

Bijzondere plant, de bloem staat enkel voor de middag open. Normale tuingrond. Zon, lichte schaduw. 20/90cm7. KNOOPKRUID

Algemene soort, doet het vrijwel overal. Goede nectarplant. Normale tuingrond. Zon. 30/60cm8. GROTE OF KLEINE RATELAAR

Halfparasiet op grassen en zorgt er dus voor dat grassen het moeilijker hebben, ten gunste van bloemen. Eénjarig dus niet maaien voordat ze zijn uitgezaaid. Zon, lichte schaduw. 10/50cm9. DUIZENDBLAD

Gemakkelijke soort de het vrijwel overal doet. Volle zon, lichte schaduw. 15/50cm10. ZWARTE TOORTS

Eerder kalkrijke, stenige bodems, droge standplaats. Zon, lichte schaduw. 60/150cm

© all rights reserved - BE0729.887.782